7 februari 2024
Omsorg & hjälp

Vi söker dig som är pensionär och som vill jobba i sommar!

Är du pensionär och vill jobba extra i sommar? Falköpings kommun söker dig som har lång erfarenhet av livet och som vill göra en insats inom äldreomsorg och funktionsnedsättning i sommar. Du behöver inte ha arbetat inom vården tidigare. Däremot behöver du ha ett genuint intresse av att arbeta med människor. Du ska ha ett bra bemötande, vara trygg i dig själv och vara lyhörd för andras behov. Vi ger dig en introduktion och den kunskap du behöver.

Inom vård och omsorg har vi flera olika verksamheter som behöver sommarvikarier.

Funktionsnedsättning

När du jobbar inom funktionsnedsättning möter du brukare som behöver hjälp i det dagliga livet på grund av funktionsnedsättning. Det är ett omväxlande arbete där brukarens behov styr arbetsdagen. Inom funktionsnedsättning finns många olika typer av verksamheter, till exempel korttidsverksamhet för barn och ungdomar, daglig verksamhet, gruppbostäder och personlig assistans och socialpsykiatri.

Hemtjänst

Inom hemtjänst besöker du äldre brukare i hemmet. Det är ett självständigt arbete och vi använder oss av välfärdsteknik av olika slag som ett stöd för att strukturera dagen. I detta område finns även verksamheterna dagvård, korttidsvård och trygg hemgång. Inom hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm besöker du brukare i hemmet. Du kan även arbeta inom dagverksamhet med daglig aktivitet för äldre och korttidsverksamhet/växelvårdsverksamhet.

Söker du område hemtjänst måste du ha körkort.

Äldreboende

Inom äldreboende möter du äldre brukare som behöver vård och omsorg och som bor på en avdelning tillsammans med andra brukare. Du ingår i ett arbetslag som tillsammans hjälps åt med de dagliga sysslorna och ordnar aktiviteter för brukarna. Det finns äldreboende och demensboende och även här finns mycket välfärdsteknik som ett stöd i vardagen.

Vi behöver dig! Varmt välkommen att söka jobb hos oss