15 januari 2024
Omsorg & hjälp

Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg återcertifieras

Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg har stolt återcertifierats som Vård- och omsorgscollege det senaste året. Ansökan om återcertifiering görs vart femte år, vilket innebär att Södra Skaraborg är certifierat fram till 2028. Under 2023 genomförde föreningens certifierare ett noggrant besök där de tillbringade två dagar – en på det lokala colleget och en dag på det regionala colleget.

Vård- och omsorgscollege (VO-college) är en nationell satsning med målet att förbättra kvaliteten och statusen för vård- och omsorgsutbildningar. Genom samarbete med arbetslivet och utbildningsanordnare strävar VO-college efter att skapa relevanta och attraktiva utbildningar för elever och studerande inom vårdsektorn.

I VO-College Södra Skaraborg samarbetar arbetsgivare och utbildningsanordnare i Falköpings och Tidaholms kommuner, tillsammans med fackliga organisationer och Arbetsförmedling.

Eva Olofsson, Lokal ordförande i VO-College Södra Skaraborg, delar sina tankar om certifieringen:

Vi är otroligt stolta över att ha blivit återcertifierade som Vård- och omsorgscollege. Det är en bekräftelse på vårt fortsatta engagemang och kvalitetsarbete inom vård- och omsorgsutbildningar här i Södra Skaraborg. Genom VO-college skapar vi en starkare koppling mellan utbildning och arbetsliv, vilket gynnar både våra studerande och våra samarbetspartners.

Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg fortsätter sitt arbete med att erbjuda högkvalitativ utbildning och bidrar därigenom till att forma framtidens kompetenta omvårdnadspersonal.