9 januari 2024
Omsorg & hjälp

Vi söker jourhem

Alla barn och ungdomar behöver, och har rätt till, en trygg uppväxt. Ibland uppstår situationer i livet när den egna familjen inte kan ge det. Då kan boende i ett jourhem vara lösningen under en kortare eller längre tid. Vi söker därför trygga och stabila vuxna som kan erbjuda ett barn eller en ungdom tid och engagemang i vardagen.

familj

Arbetsuppgifter

När du är kontrakterat jourhem blir du uppdragstagare åt Falköpings kommun på heltid för att kunna ta emot de barn som akut behöver ett nytt tillfälligt boende.

Vi söker ett jourhem inom ett rimligt avstånd från Falköping, för att barnen ska kunna gå kvar i förskola/skola samt upprätthålla kontakten med sina föräldrar och övrigt nätverk.

Du som är kontrakterat jourhem förväntas kunna ta emot tillfälliga placeringar av barn och ungdomar med kort varsel. Ofta sker placeringen samma dag, vilket ställer höga krav på er flexibilitet. Placeringslängden kan variera från en enstaka dag till några månader.

Du förbinder dig att ta emot de barn som socialtjänsten bedömer har ett behov av placering. Du har ansvar för barnets/barnens dagliga omvårdnad och att möta deras behov av känslomässigt stöd. Du ansvarar även för att stödja skolgången, medverka till fritidsaktiviteter och medverka till umgänge med barnets biologiska familj med mera. Stöd och handledning i uppdraget får du av erfarna familjehemssekreterare och arbetet sker i tätt samarbete med barnets socialsekreterare.

Kvalifikationer

 • En vuxen ska vara hemma på heltid.
 • Ett varmt engagemang för barn och ungdomar.
 • Erfarenhet av att ta hand om barn, gärna professionellt.
 • Körkort och tillgång till bil är ett krav.
 • Ni förväntas ha 1-3 sovrum tillgängliga för barn i behov av placering.
 • Som kontrakterat jourhem är det bra med livserfarenhet.

Personliga egenskaper

 • Du är stabil, trygg och känslomässigt tillgänglig. Barn som har behov av en akut placering är i en krissituation.
 • Du har god förmåga att samarbeta med andra människor och är relationsskapande.
 • Du är väl integrerad i samhället och behärskar det svenska språket utan problem.
 • Du har intresse, engagemang och tid för ett barn.
 • Du har god förmåga att skapa en trygg bas för barnet.
 • Du ska kunna hantera att det inte alltid blir som du har tänkt dig, placeringar kan ske med kort varsel och förändringar kan ske snabbt.

Det är meriterande om du tidigare har genomgått familjehemsutbildning och om du har erfarenhet av barn med olika behov. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och mognad.

För att kunna bli ett kontrakterat jourhem krävs först en familjehemsutredning. Det innebär att familjehemssekreterare genomför djupintervjuer med var och en av de tilltänkta jourhemsföräldrarna i syfte att synliggöra familjens styrkor och utvecklingsområden. Vi inhämtar även registerutdrag från Polisen, Försäkringskassan, Kronofogden och socialregistret.

För kontrakterat jourhem utgår ersättning i form av arvode. Arvodet utgår även när det inte är något barn placerat i jourhemmet. Utöver arvode utgår även omkostnadsersättning för de barn som är placerade. Det finns möjlighet till fem veckors ledighet per år, efter planering och överenskommelse med socialtjänsten. Vi följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer om arvode och omkostnad.

Hör av dig för mer information!

Kontakt Enheten insatser för barn

Camilla Holmberg
Familjehemssekreterare
Telefon 0515-88 57 80

Marie Nilsson
Familjehemssekreterare
Telefon 0515-88 57 74

Jenny Evaldsson Högberg
1:e socialsekreterare
Telefon 0515-88 53 40