23 maj 2024
Kommun & politik

Transportstyrelsen påtalar brister i Falköpings kommuns järnvägsverksamhet

I en ny tillsynsrapport har Transportstyrelsen identifierat brister i Falköpings kommuns verksamhet som infrastrukturförvaltare. Transportstyrelsen överväger nu att återkalla kommunens ”säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare”.

– Falköpings kommun tar Transportstyrelsens kritik på allra största allvar, säger kommundirektör Lars Svensson. Nu lägger kommunen fullt fokus på att lösa situationen. Något annat alternativ finns inte.

Två parallella järnvägsspår med grönska på sidorna.

Efter ett tillsynsbesök i Falköping i april i år, det första sedan 2020, bedömer Transportstyrelsen att Falköpings kommun inte har fullgjort sina skyldigheter enligt järnvägssäkerhetslagen.

– Vi kan konstatera att kommunen inte fullt lever upp till rollen som infrastrukturförvaltare, säger Lars Svensson. Det handlar om administrativa brister. Vi har vidtagit en del åtgärder sedan förra tillsynen, men åtgärderna har inte varit tillräckliga. Kommunen kommer avsätta alla nödvändiga resurser för att snabbt komma till rätta med de brister som Transportstyrelsen pekar på i sin nya rapport.

Om återkallandet av kommunens tillstånd blir verklighet kan det leda till att spåren till och från logistikområdet Marjarp inte får användas. Innan Transportstyrelsen fattar beslut om ett eventuellt återkallande, ges Falköpings kommun möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkterna ska lämnas till Transportstyrelsen senast den 10 juni 2024.

– Kommunen kommer nu ta fram en handlingsplan samtidigt som vi startar arbetet med att åtgärda de brister som Transportstyrelsen har påtalat, säger Lars Svensson. Vi vill visa Transportstyrelsen att vi är fast beslutna om att framöver uppfylla alla krav som ställs på oss som infrastrukturförvaltare.

Kommunen har informerat terminaloperatörer på Marjarp om läget.