20 maj 2024
Kommun & politik

Val till Europaparlamentet

Den 9 juni 2024 är det val till Europarlamentet. EU-valet äger rum var femte år och då har du som röstberättigad möjlighet att påverka vilka politiska partier och ledamöter som ska ha möjligheten fatta besluten i Europaparlamentet. Din röst är viktig för att påverka Europaparlamentets framtid och därmed också Sveriges framtid. Onsdag 22 maj startar förtidsröstningen, välkommen att rösta när det passar dig bäst!

flaggor

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år.

I Falköpings kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valet och valkansliet arbetar med genomförandet av valet. Till sin hjälp har valnämnden omkring 180 engagerade valarbetare som möjliggör det svenska valsystemet. Det svenska valsystemet är robust och grundar sig på allmän och lika rösträtt. Vårt valsystem är decentraliserat - röstning sker över hela landet, det är transparent - röstmottagning och rösträkning är offentliga och alla röster räknas manuellt ochkontrollräknas minst två gånger.