12 april 2024
Kommun & politik

Så påverkas kommunens verksamhet av Kommunals varsel om strejk och blockad

Falköpings kommun är en av kommunerna i Sverige som berörs av fackförbundet Kommunals varsel om strejk och blockad. Stridsåtgärderna träder i kraft den 18 april 2024 klockan 07.00 om inte parterna kommer överens innan dess. I Falköpings kommun påverkas framför allt skolkök, lokalvård, och fritidsanläggningar. Stridsåtgärderna gäller såväl personal som arbetsuppgifter. I och med att arbetsuppgifterna är försatta i blockad, får de inte heller utföras av någon annan.

Skolelever som tar sig mat i skolmatsalen.

Skolkök stängs

En grupp som delvis omfattas av strejken är måltidspersonal. Ett stort antal skolkök i kommunen stängs om strejken och blockaden blir verklighet. Konsekvensen blir att 5 600 matportioner per dag, varav cirka 4 000 luncher, behöver ersättas i kommunens grundskolor och gymnasieskola, men även i en rad förskolor. Kommunen undersöker just nu om det är möjligt att på något sätt ändå kunna tillhandahålla mat.

Skolor i Falköpings kommun som berörs av stängda skolkök:

• Broddetorpsskolan
• Centralskolan
• Dotorpskolan
• Floby Skola
• Gudhemsskolan
• Gustaf Dalénskolan
• Högstadium Centrum
• Kinnarpsskolan
• Mössebergsskolan
• Odensbergsskolan
• Ållebergsgymnasiet (samt caféet)
• Åsarpsskolan
• Åttagårdsskolan
• Anpassad grundskola (Lilla Fredriksberg)

Förskolor som får sin mat från ovanstående skolkök och därför berörs:

• Broddetorp
• Gudhem
• Kinnarp
• Lilla gunghästen
• Mösseberg
• Odensberg
• Sörgården
• Åsarp

Ingen lokalvård

Även ett antal lokalvårdare omfattas av strejken. All lokalvård upphör därför i Ållebergsgymnasiet och Lärcenter. Kommunen tittar nu på olika lösningar för att hantera situationen.

Kommunala fritidsanläggningar stängs

Även fritidsvaktmästarna i kommunen som utgår ifrån Odenplan omfattas av den aviserade strejken och blockaden. Dessa har bland annat till uppgift att ta hand om driften och lokalvården i centralortens kommunala idrottsanläggningar. Utifrån den information som finns just nu blir effekten av strejken och blockaden att vissa av kommunens fritidsanläggningar måste stängas ned från och med den 18 april klockan 07.00. Personer som har bokat tider i någon av de berörda anläggningarna kommer därför inte att kunna genomföra planerad verksamhet.

Anläggningar som berörs:

• Odenhallen (hela anläggningen)
• Frejahallen (hela anläggningen)
• Odenplan (hela anläggningen)
• Ållevi/Odenvi
• Ållebergs sporthall (hela anläggningen)
• Beachhallen (hela anläggningen)
• Rantens kvarn (hela anläggningen)

Observera att all information ovan kan komma att ändras med kort varsel utifrån nya förtydliganden eller direktiv från berörda parter i konflikten. I början av nästa vecka kommer barn- och utbildningsförvaltningen skicka ut e-post med aktuell information till alla föräldrar via Unikum.