12 april 2024
Kommun & politik

Information om åldershöjning för Västtrafiks seniorbiljett

Västtrafik har tagit fram ett nytt erbjudande till kommuner för seniorbiljetten. I det nya erbjudandet för seniorbiljett fanns möjlighet att välja mellan åldrarna 65, 70 eller 75 år, för vilka biljetten skulle gälla. Skaraborgs kommuner har tagit ett gemensamt inriktningsbeslut att seniorbiljetten ska erbjudas till de som fyllt 70 år. Det betyder att åldern för seniorbiljett i Falköpings kommun höjs från 65 till 70 år. Beslutet gäller från den 1 januari 2025.

Övergångslösning för dig som har seniorbiljett

För att detta inte skulle drabba dig som är under 70 år och som redan har seniorbiljett negativt, så har kommunstyrelsen i Falköping beslutat om att beställa en övergångslösning. Detta innebär att seniorer som är 65-69 år och som redan har en seniorbiljett får behålla den och fortsätta att resa som vanligt, trots det nya åldersvillkoret.

Från den 1 januari 2025 kommer det bara vara möjligt för den som fyllt 70 år att ta del av erbjudandet för seniorbiljett. Seniorbiljetten gäller dygnet runt alla dagar i veckan för resor i zon C. Reser man utanför zon C betalar man en tilläggsbiljett.