9 april 2024
Kommun & politik

Elin och Jonathan nya ambassadörer för dopningsfri träning

Dansare Elin Löfgren och brottare Jonathan Lundin har blivit utsedda till 2024 års ambassadörer för 100 % ren träning i Falköpings kommun. De tar därmed över efter förra årets ambassadörer Alfred Walthersson och Fanny Köhler.

– Båda blev jätteglada när de blev tillfrågade och tackade ja direkt till att vara med, säger Per-Erik Källström, utvecklingsledare på Falköpings kommun.

De båda ambassadörerna Jonathan och Elin med delar av arbetsgruppen bakom.

De två nya ambassadörerna Jonathan Lundin och Elin Löfgren sitter längst fram. Bakom står delar av arbetsgruppen. Från vänster längst bak: Anton Andersson, Högstadiet Centrum, Torbjörn Lindgren, fritidschef Falköpings kommun, Lena Fredén, Riksidrottsförbundet – SISU, Per-Erik Källström, utvecklingsledare Falköpings kommun, Karola Svensson, kommunalråd, Karin Strängsåker, PULS (gym) och Mona Eklund, STC (gym).

Goda förebilder

För att bli ambassadör måste man vara skriven i Falköpings kommun, vara 15-25 år gammal och vara aktiv i en idrottsförening eller ett gym. En lokal arbetsgrupp, bestående av bland annat representanter från Falköpings kommun, väljer varje år ut vilka två personer som ska tillfrågas.

– Det förekommer alltså inget nominerings- eller röstningsförfarande, utan de utses utifrån lämplighet, säger Per-Erik Källström. Vi intervjuar ungdomarna och säkerställer att de vill och kan vara med på detta. De måste också ha rätt värderingar kring träning. Tanken är ju att de ska vara goda förebilder för andra ungdomar. Det är även viktigt att de kan samarbeta med varandra.

Ambassadörsskapet inleds med en 2-4 timmar lång utbildning om dopning. Sedan väntar en timanställning på 20-30 timmar under året för att genomföra olika uppdrag som ska förebygga dopning bland framför allt ungdomar.

Även tobak, alkohol och droger

Från och med i år har man gått ett steg längre i Falköping i arbetet för ren träning genom att även arbeta förebyggande mot nyttjande av tobak, alkohol och droger. Vidare har Falköpings kommun villkorat friskvårdsbidraget för sina anställda för att sätta mer tryck på gymmen. För att få friskvårdsersättning för träning på gym måste gymmet vara anslutet till det lokala nätverket mot dopning.

– Ytterligare ett steg vi har tagit är att ta in representanter från skolan och gymmen i arbetsgruppen för att få dem mer engagerade i den här frågan, säger Per-Erik Källström.

Bakgrund

Sedan 2020 är Falköpings kommun med i det nationella nätverket Prodis, som drivs av Karolinska Institutet i Stockholm med pengar från Folkhälsomyndigheten. Nätverkets arbetsmetod kallas för ”100 % ren träning” och syftar till att bygga lokala nätverk mot dopning där ungdomsambassadörer är frontfigurer. Idag är totalt 100 kommuner och 600 gym i Sverige anslutna till nätverket.

I Falköping är nu alla gym, och träningsanläggningar med gym, med i det lokala nätverket. Inträdeskravet är att gymmet först diplomeras, vilket innebär att personalen måste gå en utbildning och att gymmet sedan ska ta fram en handlingsplan och policy mot dopning som ska revideras varje år.