26 mars 2024
Kommun & politik

Sören Rafstedt ny ordförande i socialnämnden

Kommunfullmäktige har beslutat att utse Sören Rafstedt (M), 53 år, till ny ordförande i socialnämnden. Han ersätter partikollegan Sture Olsson som redan innan valet flaggade för att han bara ville sitta som ordförande under halva mandatperioden.

Sören Rafstedt, ny ordförande i socialnämnden i Falköpings kommun.

Sören Rafstedt har varit fritidspolitiker inom kommun och region sedan 2005. I Västra Götalandsregionen har han varit ledamot i såväl hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg, som i regionens miljönämnd. I Falköping har han suttit en mandatperiod som ersättare i socialnämnden och även som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Han var även ersättare i kommunfullmäktige under en mandatperiod.

I det civila livet är Sören Rafstedt utbildad beteendevetare och har arbetat både inom stat och kommun. I fem år var han verksam vid stadsledningskontoret i Göteborgs stad inom Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Han har också arbetat i olika befattningar inom Kriminalvården i drygt 15 år. Idag jobbar han som säkerhetssamordnare på Närhälsan i Västra Götalandsregionen.

Sören Rafstedt är bosatt i Bolum i närheten av Hornborgasjön och hans stora fritidsintresse är trädgårdsskötsel.

– Jag känner stor tacksamhet över det förtroende som jag nu har fått att leda det viktiga uppdrag som socialnämnden innehar, säger Sören Rafstedt. Självklart också en ödmjukhet inför de många frågor och utmaningar som nämnden ofta ställs inför. Givetvis ser jag även fram emot att få arbeta tillsammans med och nära den kompetenta organisation som finns inom socialtjänsten idag, såväl bland personal som övriga politiker.