15 mars 2024
Kommun & politik

Invånarnas synpunkter viktiga när kommunen tar fram ny översiktsplan

Falköpings kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som sträcker sig till år 2040. Nu vill kommunen ha invånarnas synpunkter på förslaget. Totalt planeras tio dialogmöten på tio orter med start den 27 mars. Synpunkter går också att lämna på kommunens webbplats och via mejl eller brev.

Karta hämtad från översiktsplan 2040.

– En översiktsplan är vägledande för kommunen och andra myndigheter vid beslut om kommunens mark- och vattenanvändning, säger kommun­styrelsens ordförande Adam Johansson (M). Planen har stor betydelse för hur olika områden kommer att utvecklas. Därför rekommenderar jag kommuninvånarna att ta tillvara möjligheten att ge synpunkter på det plan­förslag som har tagits fram, och därigenom påverka utvecklingen av sin kommun.

Tio dialogmöten

Förslaget har utgått från kommunens vision men även globala, nationella och regionala mål samt olika lokala planerings­förutsättningar.

Sammanlagt planeras tio allmänna dialogmöten. Mötena äger rum i Falköping, Stenstorp, Floby, Åsarp, Kinnarp, Vartofta, Kättilstorp, Odensberg, Gudhem och Broddetorp.

– Det blir workshopsliknande möten där deltagarna får tycka till om hur de vill att orten och kommunen ska utvecklas, säger planarkitekt Märta Gahm. Deltagarna får samtala i grupp utifrån ett antal frågeställningar. Det finns även möjlighet att visa sina egna förslag på kartor.

Utöver allmänna dialogmöten arrangeras två möten för mer specifika målgrupper – ett för näringslivet och ett för ungdomar.

Synpunkter direkt i översiktsplanen

Förutom att delta på dialogmöten finns också möjlighet att lämna synpunkter direkt i översiktsplanen som helt och hållet utgörs av en digital karta på kommunens webbplats. Falköpings kommun var bland de första kommunerna i Sverige att kunna erbjuda en digital översiktsplan när den nu gällande planen från 2018 togs fram. Tjänsten har sedan dess utvecklats vidare.

– Den digitala kartan gör planförslaget lättillgängligt och det är enkelt att lämna synpunkter, säger planarkitekt Märta Gahm. Alla med tillgång till internet kan gå in på kartan och se hur olika områden i kommunen är tänkta att utvecklas enligt det nya planförslaget. Besökaren kan markera en punkt på valfri plats i kartan och skriva in sina synpunkter direkt i översiktsplanen. Som stöd finns också ett antal frågeställningar att besvara.

Utöver den digitala kartan är det också möjligt att skicka mejl eller brev till kommunen med sina synpunkter.

Samråd 25 mars till 1 juli 2024

Samrådet om den nya översiktsplanen pågår från den 25 mars till den 1 juli 2024 och under hela perioden kan synpunkter lämnas på förslaget. Sedan ska synpunkterna ställas samman.

– De synpunkter vi får in under samrådsperioden kommer vi gå igenom för att sedan presentera ett nytt förslag under vintern 2024/2025, säger Adam Johansson. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om den nya översiktsplanen sommaren 2025.

Hela planförslaget finns på www.falkoping.se/op2040 Länk till annan webbplats.. Utöver att lämna synpunkter direkt i den digitala kartan går det också bra att mejla sina synpunkter till kommunstyrelsen@falkoping.se eller skicka ett brev märkt ÖP2040 till Kommunstyrelsen, Falköpings kommun, 521 81 Falköping.

Dialogmöten översiktsplan 2040

2024-03-27 Broddetorp – Broddetorpsskolans kafé, kl. 18.00
2024-04-02 Falköping – Hotell Falköping, Margaretasalen, kl. 18.00
2024-04-03 Åsarp – Åsarps förskola kl. 18.00
2024-04-09 Stenstorp – Gustav Dalénskolans matsal, kl. 18.00
2024-04-10 Floby – Fritidslokalen (före detta kommunalhuset), kl. 18.00
2024-04-15 Kinnarp-Slutarp, Kinnarpsskolans matsal, kl. 18.00
2024-04-17 Gudhem-Tornbjörntorp, Gudhemsskolans matsal, kl. 18.00
2024-04-18 Vartofta – Elvagårdens matsal, kl. 18.00
2024-04-23 Odensberg – Odensbergsskolans matsal, kl. 18.00
2024-04-25 Kättilstorp – Kättilstorps samlingslokal (Storgatan 55), kl. 18.00