15 februari 2024
Kommun & politik

Falköpings frivilliga resursgrupp behöver dig

Falköpings Frivilliga resursgrupp gör en nystart och behöver också förstärkning. Vill du vara med?

Frivilliga resursgruppens logotyp

Det finns tillfällen när kommunens resurser behöver förstärkning, som exempelvis vid vattenbrist, skogsbrand, längre elavbrott och översvämning. Då kan deltagarna i Frivilliga resursgruppen (FRG) hjälpa till. Du behövs och är viktig för vår kommuns beredskap och säkerhet!

Vem kan vara med i FRG?

Alla från 16 år med god fysik och som är folkbokförda i Sverige kan vara med. Civilförsvarsförbundet ansvarar för den grundutbildning som behövs. Det finns behov av personer med många olika sorters yrkeskunskap, utbildningar och erfarenheter.

FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Är du intresserad?

Välkomna till en informationsträff om FRG. Du får även träffa representanter från FRG och kommunens representant.

Datum: Tisdagen 27 februari
Tid: klockan 18.00
Plats: Räddningstjänsten i Falköping, Midfalegatan 4