15 december 2023
Kommun & politik

Anneli Alm blir ny skolchef i Falköpings kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott har enhälligt beslutat att utse Anneli Alm till ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Falköpings kommun. Anneli Alm har idag motsvarande roll i Tidaholms kommun. Hon ersätter nuvarande skolchef Karina Bronell som snart går i pension.

Porträttbild på Anneli Alm

– Vi välkomnar Anneli som ny skolchef i Falköpings kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M). Hon är en mycket erfaren skolledare och de ledarförmågor hon har kommer bidra till att fortsatt utveckla barn- och utbildningsverksamheten hos oss.

– Jag ser fram emot att ta mig an uppdraget som förvaltningschef och skolchef i Falköpings kommun, säger Anneli Alm. Det ska bli spännande och intressant. Jag tar med mig erfarenhet och kunskap från mina år i Tidaholms kommun. Det finns framgångsfaktorer och utmaningar som påminner om varandra i de båda kommunerna, men det viktigaste är alla barn och ungas rätt till lärande.

Sedan 2016 har Anneli Alm varit förvaltningschef och skolchef för barn- och utbildningsförvaltningen i Tidaholms kommun. I den rollen har hon ansvarat för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, elevhälsa, anpassad grundskola, förvaltningsstab samt Kulturskolan. Dessförinnan har hon bland annat varit rektor för Mariebergsskolan F-6 och Källeskolan F-6 i Skara kommun samt Kavelbrogymnasiet i Skövde kommun. Hon började sin yrkeskarriär som barnskötare och förskollärare i Skara kommun.

Anneli Alm är född och delvis uppvuxen i Skövde och har större delen av sitt liv bott i trakterna kring Varnhem där hon också bor idag.

Hon tillträder sin nya tjänst i Falköping i mars 2024.