15 november 2023
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Perry tog emot hederspris för Samhällsviktiga kommunikationstjänster

I oktober kopplade Falköpings kommun, via Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS), upp sig på Swedish Government Secure Intranet (SGSI). SGSI är ett nät skiljt från det vanliga internet och erbjuder säker och krypterad kommunikation mellan användare. Falköpings kommun är en av de första att ta klivet, tillsammans med myndigheter och regioner. Nu har Perry Malmberg, som arbetar som verksamhetsutvecklare på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, tagit emot hederspris för sitt arbete.

perry tar emot priset

Perry Malmberg tar emot hedersomnämnandet på dagen för Säkra kommunikationer 14 november 2023

Under dagen för Säkra kommunikationer 14 november som anordnas av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) delas hedersomnämnande ut till eldsjälar inom Samhällsviktiga kommunikationstjänster. Årets hedersomnämnande tilldelades Perry Malmberg som är verksamhetsutvecklare på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

- Jag är enormt glad och det känns naturligtvis jättehedrande, säger Perry Malmberg. Det är fantastiskt att få jobba med det här frågorna och jag är jättestolt över att detta arbete blivit uppmärksammat.

Perry brinner för säkra kommunikationer och har arbetat med Rakel sedan 2009. Rakel är ett säkert kommunikationssystem för polis, ambulans och räddningstjänst. Under senare år har detta kommunikationssystem även börjat användas inom kommunala verksamheter och det arbetet har Perry drivit, som också är sambandsansvarig på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och i de fyra kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Perry har också varit med i ett utvecklingsforum för WIS (Webbaserat Informations System), som är ett digitalt säkert kommunikationssystem för polis, hälso- och sjukvård, myndigheter och regioner och kommuner för skapa delade lägesbilder och säker kommunikation vid kriser och akuta händelser.

- Allt ska fungera även när det är besvärligt brukar jag säga, säger Perry. Och jag känner mig verkligen engagerad i att vara med och arbeta med att öka tryggheten för våra invånare.

I oktober kopplade Falköpings kommun, via Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS), upp sig på Swedish Government Secure Intranet (SGSI). SGSI är ett nät skiljt från det vanliga internet och erbjuder säker och krypterad kommunikation mellan användare. Falköpings kommun är en av de första att ta klivet, tillsammans med myndigheter och regioner. Perry Malmberg har tillsammans med sin kollega Mikael Ström varit med projektet RSN (Robust Samhällsviktigt Nät). I projektet ingår Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, SOS, Kalmar, Boden, Örnsköldsvik och Malmö och de har tillsammans arbetat med att införa det säkra nätet SGSI i deras ledningscentraler. SGSI är ett nät som fungerar även då ström och andra vanliga nät går ner och det säkerställer att ett larm aldrig blir obesvarat.

- Vi är inte i mål ännu, nu ska vi jobba vidare med kommunernas IT-avdelningar, säger Perry. Vi ska skapa mernytta av den här anslutningen för att ge kommunerna och deras förvaltningar en bra och säker anslutning, så de kan kommunicera med andra myndigheter som är anslutna till SGSI, även under påfrestande förhållanden.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har uppdraget att arbeta med hela kommunens säkerhet, och det är ett uppdrag som är långt bredare än uppdraget som räddningstjänst, och där säkra kommunikationer är en mycket viktig del.

Hedersomnämnande med motivering

Perry är en sann eldsjäl inom säkra kommunikationer och brinner för kommunernas invånare. Hans engagemang i att främja samverkan, både lokalt och regionalt, har varit en nyckelkomponent i pilotprojektet RSN (Robust Samhällsviktigt Nät). Han har även visat att redundans och samarbete över hela skalan är avgörande för att öka tryggheten i Sverige.

Perry lyfter alltid vikten av god samverkan mellan aktörer för att främja samhällets säkerhet genom samhällsviktiga kommunikationstjänster. För sitt passionerade och dedikerade arbete vill MSB tilldela Hederspriset till, Perry Malmberg.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2023