27 oktober 2023
Kommun & politik

Salamandrar inte längre något hinder för Platåskolan

Falköpings kommun får fånga in och flytta de fridlysta salamandrar som finns i området där den nya högstadieskolan är tänkt att byggas enligt huvudförslaget. Det står klart efter att Mark- och miljööverdomstolen idag har beslutat att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens tidigare avgörande står därmed fast.

Arkitektbild på Platåskolans fasad.

- Beslutet är mycket positivt och efterlängtat, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M). Det här innebär att vi får dispens från artskyddsförordningen och att salamandrarna inte längre utgör något hinder för att bygga den nya högstadieskolan vid kalkbrottet. Nu fortsätter vi processen med detaljplanen för området och förhoppningen är att planen kan antas relativt snabbt.

Den pågående utredningen om alternativ byggplats för den nya högstadieskolan fortsätter dock som planerat och ska slutredovisas under den senare delen av året.

- Därefter väntar en diskussion om huruvida huvudalternativet ska ligga fast, eller om något av de alternativa förslagen har fördelar som överväger, säger Adam Johansson.