27 september 2023
Kommun & politik

Kristina Rosenberg blir ny socialchef i Falköpings kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott har enhälligt beslutat att utse Kristina Rosenberg till ny chef för socialförvaltningen i Falköpings kommun. Kristina Rosenberg är 45 år och arbetar idag som verksamhetschef för Individ- och Familjeomsorgen i Ulricehamns kommun.

Porträttbild på Kristina Rosenberg ståendes i ett kontorslandskap.

– Vi ser fram emot att Kristina börjar hos oss, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M). Med sina drygt 20 års erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete, varav de flesta åren som chef, kommer hon kunna bidra med nya perspektiv och kunskap utifrån sin yrkesbakgrund.

– Jag är mycket glad och hedrad över att ha fått förtroendet att arbeta som socialchef i Falköpings kommun, säger Kristina Rosenberg. Jag ser fram emot att få bidra till en bra verksamhet för Falköpingsborna tillsammans med medarbetare, politiker och andra aktörer.

De senaste 17 åren har Kristina Rosenberg arbetat inom socialtjänsten i Ulricehamns kommun. Sedan 2017 är hon verksamhetschef för Individ- och Familjeomsorgen och dessförinnan arbetade hon under lång tid som enhetschef inom socialtjänsten. Hon har även arbetat några år som socialsekreterare i Göteborg, Borås och Ulricehamn.

Kristina Rosenberg är född och uppvuxen i Linköping och bor sedan 18 år tillbaka i Ulricehamn. Hon tillträder sin nya tjänst i Falköping kring årsskiftet.