1 september 2023
Kommun & politik

Taxan för vatten och avlopp höjs

Kostnadsökningar gör att Falköpings kommun behöver höja taxan för vatten och avlopp (VA) med 15 procent för år 2024. Dessutom höjs engångstaxan för att ansluta sig till VA-nätet med 25 procent, vilket är den första höjningen sedan 2015.

En person fyller på vatten i ett glas under en kran i köket.

- Efter höjningen kommer den årliga vatten- och avloppstaxan för ett hushåll i Falköpings kommun ligga på genomsnittet bland Sveriges kommuner, säger VA-chef Adela Kapetanovic. Taxan för att ansluta sig till VA-nätet ligger fortsatt långt under genomsnittet i landet, trots den relativt stora höjningen.

Kommunstyrelsen kommer lämna sitt förslag till taxehöjningar till fullmäktige, som sedan tar beslut i frågan på sitt möte den 25 september.