23 augusti 2023
Kommun & politik

Säkerhetsläget och den förhöjda terrorhotnivån

Säkerhetspolisen har meddelat att terrorhotnivån höjs från 3 till 4 på en femgradig skala – från ett förhöjt till ett högt hot. Bakgrunden är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Polislogga på en jacka

Uppmaningen från Säkerhetspolisen och regeringen är att det bästa vi alla kan göra just nu att fortsätta att leva som vanligt, men vara medvetna om att det finns hot mot vårt samhälle. Därför är det bra att:
• vara mer vaksam och meddela Polisen om du ser saker i din närmiljö som avviker från hur det brukar vara
• hålla sig informerad om vad som händer från trovärdiga källor
• vara källkritisk och inte dela obekräftad information eller rykten

Falköpings kommun följer utvecklingen och har löpande dialog med polisen. Kommunens verksamheter är öppna som vanligt.