27 juni 2023
Kommun & politik

Robert Rydquist ny chef för Kompetens- och arbetslivsförvaltningen i Falköpings kommun

- Jag är stolt och känner mig hedrad att jag fått förtroendet, säger Robert Rydquist. Vuxnas lärande tycker jag är spännande. Jag har inte jobbat inom skolan tidigare. Nu får jag möjlighet att lära mig ytterligare kommunal verksamhet, samtidigt som jag får jobba med frågor som jag är väldigt bekant med.

Robert Rydquist.

Robert Rydquist. Foto: Privat.

De senaste två åren har Robert Rydquist arbetat som förvaltningschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättan. I botten är han socionom och har under åren skaffat sig omfattande erfarenhet av att jobba med myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen. Han har också varit socialsekreterare.

Sedan 2007 har Robert Rydquist haft olika ledar- och chefsuppdrag. Innan han blev förvaltningschef i Trollhättan var han bland annat verksamhetschef i Stenungsund och Herrljunga. Genom chefsrollerna har han även fått ansvar för andra verksamheter som arbetsmarknadsfrågor, LSS och bistånd.

- Vi är väldigt glada för att ha rekryterat Robert till oss, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M). I honom får vi en erfaren ledare som vi tror kommer kunna bidra med mycket. Förvaltningen har en viktig roll när det kommer till kompetensförsörjningen och att få fler i arbete. Där har Robert värdefull erfarenhet från sina tidigare roller.

Robert Rydquist tillträder sin nya tjänst den 28 september.