30 maj 2024
Förskola, skola och utbildning

Ungdomsröster viktiga för framtiden. Idag är det EU-val på Ållebergsgymnasiet.

Idag arrangerar eleverna i SA21 på samhällsprogrammet EU-val på Ållebergsgymnasiet. Vallokalen, som är belägen i aulan, är öppen mellan 9-14 och alla elever får möjlighet att rösta under lektionstid eller på raster. SA21-eleverna har delat upp sig i olika grupper för att kunna bemanna vallokalen hela dagen.

Kö till vallokalen på Ållbergsgymnasiet 24-05-30

Eleverna i SA21 skapar en härlig och positiv stämning kring röstlokalen och i korridoren utanför välkomnas alla elever in för att rösta.

I år deltar 422 skolor med totalt 190 000 elever i skolvalet, och Ållebergsgymnasiet är en av dessa skolor. Endast en tredjedel av de skolor som arrangerar skolval inför riksdagsvalet har anmält sig till EU-valet i år, vilket gör Ållebergsgymnasiets engagemang extra betydelsefullt.

Det är viktigt att vi unga får en röst i samhället och bidrar till opinionsbildning, säger Lorik Hajdari från SA21 som har varit med och arrangerat valet.

Inför valet har SA21 haft många lektioner om valdeltagande och EU:s roll. Lektionerna har förberett eleverna för valet och gett dem en djupare förståelse för viktiga frågor som exempelvis klimatet, energi, försvar, migration och användandet av veto-rätt. Ållebergsgymnasiet har även haft partiledardebatt, besök av kända EU-politiker och representanter från ungdomspartier.

Elever i SA21 som arrangerar EU-valet, Ållebergsgymnasiet 24-05-30

Några av de elever i SA21 som arrangerar EU-valet. Utan inbördes ordning: Hani Abdullani, Emma Flink, Nora Rödström, Tyra Dyberg, Annie Hermansson, Maja Ekberg och Nora Lindgren.

Vi tycker att det är viktigt att delta även i det här skolvalet, även om intresset från de politiska partierna inte har varit lika stort som inför riksdagsvalet, säger läraren Fredrik Lövgren.

Trots det mindre politiska pådraget får eleverna på Ållebergsgymnasiet inte bara en insikt i hur valet går till, utan de får också praktisk erfarenhet av demokratiskt deltagande och valarbete. Detta är ett viktigt steg för att fostra framtidens medborgare och ledare.

Lia Sjöberg tillsammans med lärarna Jonas Fredriksson och Fredrik Lövgren samt Marie Debroha Onema i SA21 på Ållebergsgymnasiet 24-05-28

Lia Sjöberg tillsammans med lärarna Jonas Fredriksson och Fredrik Lövgren samt Marie Debroha Onema i SA21.

När vallokalen stänger klockan 14 är det dags för SA21 att, under övervakning av en kontrollant, räkna rösterna. Kontrollanten är ansvarig för att valet gått rätt till och att valresultatet stämmer.

Eleverna i SA21 ser till att röstningen fungerar precis som i vilken vallokal som helst.

Reslutatet skickas in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) och den 10 juni presenterar MUCF det nationella resultatet i EU-skolvalet på mucf.se/skolval. Länk till annan webbplats.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) har sedan 2002 fått i uppdrag av regeringen att genomföra skolval i samband med allmänna val. Skolvalet riktar sig till gymnasieelever och elever i årskurs 7-9. Inför valet till Europaparlamentet den 9 juni har MUCF återigen tagit på sig ansvaret att organisera detta initiativ, vilket gör skolvalet till en av Sveriges största demokratisatsningar.