24 maj 2024
Förskola, skola och utbildning

Skolavslutningar 2024

Sommarlovet är snart här. Här ser du tid och plats för de olika skolavslutningarna.

Glad sommar!

Student, gräskullen Ållebergsgymnasiet

Studentavslutning 14 juni 2024

Avslutningen börjar fredagen den 14 juni klockan 9:30 i Ållebergsgymnasiets entréhall (endast studenter). Utspring cirka klockan 10:45. Studentkortege avgår från Ållebergsgymnasiet klockan 12:00.

Läs all information om studentavslutningen på Ållebergsgymnasiets webbplats här. Länk till annan webbplats.

Skolavslutningar den 11 juni 2024

Skola

Tid

Plats

Broddetorps skola

åk F-6

8:30

Broddetorps kyrka

Centralskolan

åk F-6

08:10

Pingstkyrkan

Vårdnadshavare i åk F, 3 och 6 är välkomna.

Dotorpsskolan

åk F-6

10:00-11:00

Idrottshallen

Vårdnadshavare i åk 6 är välkomna.

Floby skola

åk F-6

9:00

Floby kyrka

Anhöriga med biljetter är välkomna.

Floby skola

åk 7-9

11:00

Floby kyrka

Gudhemsskolan

åk F-3

9:00-9:45

Gudhems kyrka Vårdnadshavare är hjärtligt välkomna att stå ut med vägen och fira när vi tågar fram och tillbaka från kyrkan.

Gudhemsskolan

åk 4-6

9:45-10:30

Gustaf Dalénskolan

åk F-3

9:50

Stenstorps kyrka

Gustaf Dalénskolan

åk 4-6

9:00

Stenstorps kyrka

Gustaf Dalénskolan

åk 7-9

10:50

Stenstorps kyrka

Högstadium Centrum åk 7

9:00

Amfiteatern, Plantis

Högstadium Centrum åk 8

9:45

Amfiteatern, Plantis

Högstadium Centrum åk 9

10:20

Amfiteatern, Plantis

Högstadium Odenvi

åk 7-9

9:30

Pingstkyrkan

Kinnarpsskolan

åk F-6

09:40

Kinnarpshallen

Kinnarpsskolan

åk 7-9

08:30

Kinnarpshallen

Mössebergsskolan

åk F-2

09:30

Mössebergsgården

Mössebergsskolan

åk 3-5

10:30

Mössebergsgården

Mössebergsskolan

åk 6

8:30

Mössebergsgården

Odensbergsskolan

åk F-6

13:00

Floby kyrka

Vartoftaskolan

åk F-6

11:20

Skolgården

Vindängen åk F-3 samt
anpassad skola ämnesområden

09:00

Skolgården, gradängerna

Vindängen 4-6, samt
anpassad skola ämnen

10:00

Skolgården, gradängerna

Ållebergsgymnasiet åk 1, 2
Enhet A och C samt anpassad skola

12:00

Entréhallen

Ållebergsgymnasiet åk 1, 2 Enhet B, E

12:45

Entréhallen

Åttagårdsskolan

åk F-5

10:15

Skolgården (vid regn Åttagårdsskolans idrottshall)

Åsarpsskolan

åk F-6

09:00

Åsarps kyrka

En bra skola för varje elev