15 maj 2024
Förskola, skola och utbildning

Gemenskap och kreativitet på Flobyskolan

På Flobyskolan är varje dag unik och fylld med möjligheter att skapa gemenskap och kreativitet bland eleverna. Kuratorn Carlos Vergara och fritidspedagogen Rafal Osmanovic arbetar tillsammans för att främja en positiv skolmiljö där varje elev känner sig sedd och inkluderad.

Skolgård Rafal Osmanovic 970x400

Den kreativa rastvärden Rafal Osmanovic på Flobyskolans nya skolgård.

Varje dag är unik och kräver att jag är flexibel och öppen för att möta elevernas behov." beskriver Carlos, kurator på Flobyskolan

Carlos har arbetat som kurator på Flobyskolan i cirka ett år och möter dagliga utmaningar för att stödja eleverna på bästa sätt. "Det går inte att förbereda en enda dag eftersom ingen dag är den andra lik," säger Carlos.

Flobyskolan är känd för sin goda vi-känsla och en viktig del av detta är de många olika sociala aktiviteter som skolan erbjuder. En av Carlos visioner är att skapa ett uppehållsrum i en källare för att erbjuda olika rastaktiviteter för högstadiet. "Rasterna var lite röriga," erkänner Carlos. Därför införde skolan fredagsfika där alla elever och lärare samlas för att prata om annat än bara skola. "Det är en härlig stund tillsammans."

Flobyskolans entré 670x400

På väggen i entrén står ett av flera positiva budskap som man kan hitta runt om på Flobyskolan.

För att skapa en mer fokuserad lärmiljö har Flobyskolan infört mobilfri miljö. Eleverna lämnar sina mobiltelefoner på morgonen och får tillbaka dem i slutet av skoldagen vilket har minskat störningar och problem relaterade till bland annat sociala medier. Utan mobiler på skolan främjas ökad kommunikation och samarbete mellan eleverna.

Mobilskåp i korridor 670x400

Mobilskåp i korridoren där eleverna låser in sina mobiltelefoner under hela skoldagen.

Den stora gymnastiksalen förvandlas också till en arena när skolan presenterar årets storslagna show som engagerar hela samhället. Då samlas föräldrar, syskon, släktingar, vänner och andra besökare och utanför ringlar sig långa köer innan det är dags för insläpp. "Det är verkligen några få eldsjälar på skolan som engagerar sig långt över sitt uppdrag och gör evenemang som dessa möjliga," säger Carlos stolt.

Utöver allt som händer på Flobyskolan pågår även ett spännande dansprojekt där äldre elever engagerar sig genom att arbeta med de yngre. En gång i månaden samlas eleverna för att visa upp en danskoreografi som de har övat in tillsammans. Projektet ger möjlighet för äldre elever att agera som mentorer och inspirationskällor för de yngre. Genom projektet ges eleverna också en plattform att uttrycka sig kreativt och utveckla sitt självförtroende samtidigt som det bidrar till att stärka banden mellan olika årskurser.

Budskap 640x400Budskap 640x400

För att ytterligare främja gemenskapen på skolan arbetar också fritidspedagogen Rafal Osmanovic, även känd som Pablo. På rasterna fokuserar Rafal på att alla barn ska få ha något att göra, skapa intresse för olika aktiviteter och fånga upp barnens talanger.

Jag vill skapa mer action, barnens fantasi fascinerar mig.

Rafal tror på att säga ja istället för nej. Ibland har barnen önskemål om olika aktiviteter som kan vara både för stora och dyra och då är det lätt säga nej. Men med lite problemlösning kan vi komma fram till en riktigt bra lek.

När barnen har kul på rasterna kan de fokusera bättre på sina lektioner men framför allt är det glada barn som kommer in med en härlig känsla i kroppen om de haft roligt och rört sig på rasten. Vilket verkligen alla gör, inte ett enda barn står still på den skolgården. Inte nog med det, barnens nöjdhet mäts i skratt på Flobyskolan.

Flobyskolan 640x400

En bra skola för varje elev