8 april 2024
Förskola, skola och utbildning

Falköpingsskolor förbereder för EU-programmet Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, praktik, ungdomsutbyten och idrottsprojekt i EU. I maj åker biträdande rektor Hans Johansson till München för att tillsammans med 23 andra EU-länder delta i en nätverkskonferens.

Rektor Hans Johansson

Biträdande rektor Hans Johansson.

Empowering students in the digital age - with Erasmus+

Under tre dagar den 6-8 maj samlas skolhuvudmän, rektorer och lärare från delar av Europa i Unterhaching i München för att ta del av olika föreläsningar, nätverka och skapa kontakter.

Konferensen syftar till att visa omkring 200 deltagare från 23 länder hur skolor och lärare kan dra nytta av Erasmus+ skolprojekt , diskutera och utveckla koncept för skolprojekt och skolutveckling i dialog med varandra och med hjälp av experter från området. Konferensen erbjuder också nätverksmöjligheter för att hitta partners och initiera nya Erasmus+-projekt.

Hans Johansson som är biträdande rektor på skolorna i Kinnarp, Vartofta och Åsarp har tidigare erfarenheter av Erasmus+-projekt ifrån Hjo kommun och kommer att vara på plats för att hitta andra intressanta skolor att dela kunskap med och starta upp projekt. Resor och logi finansieras helt och hållet av Erasmus+.

Vad är Ersamus+?

Erasmus+ är en satsning från Europeiska unionen som syftar till att främja utbildning, yrkespraktik, ungdomsutbyten och idrottsprojekt inom EU. Med en budget på imponerande 26,2 miljarder euro, nästan dubbelt så mycket som föregående program (2014–2020), är det ett av de mest ambitiösa initiativen för utbildning och samarbete som EU har genomfört.

Den här omgången av Erasmus+ (2021–2027) har en tydlig inriktning på social inkludering, den gröna och den digitala omställningen samt ungas engagemang i det demokratiska livet.

Programmet stöder arbetet med det europeiska området för utbildning, handlingsplanen för digital utbildning och den europeiska kompetensagendan.

Vill du läsa mer om konferensen kan du göra det här. Länk till annan webbplats.