21 mars 2024
Förskola, skola och utbildning

Falköpings kommun i framkant - Alingsås kommun undersöker pedagogiska lärmiljöer i förskolan

Idag gjorde Alingsås kommun ett studiebesök på förskolan Urd i Falköping för att undersöka och reflektera över pedagogiska lärmiljöer. De står inför en spännande resa med sikte på att skapa en enhetlig och stimulerande lärmiljö i alla kommunens förskolor.

Alingsås

Under besöket på förskolan Urd, som renoverades efter branden 2016, fick deltagarna en inblick i en förskola som genomgått en stor förändring. Rektor Anna Axelsson inledde därför dagen med att först visa var alla nödutgångar finns för att sen presentera förskolans verksamhet med värdeord, hemvister, ateljéer, torg, utemiljö, organsisation med mera.

Studiebesöket syftade till att bredda kunskap, inhämta inspiration och erfarenhetsutbyte kring pedagogiska lärmiljöer i förskolan med fokus på likvärdighet, delaktighet och progression. Pia Croona, verksamhetschef i Alingsås kommun, betonade behovet av en gemensam målbild för förskolorna i kommunen.

Det är lite spretigt nu, erkänner Pia, men vi är på väg att skapa en mer enhetlig riktning för vår förskoleverksamhet.

Alingsås

Studiebesöket startade i DraMaten, som är matsal och plats för teater, dans med mera på förskolan Urd.

Falköpings förskolor i framkant

Alingsås kommun konstaterar att Falköping har kommit fantastiskt långt i arbetet och gjort betydande framsteg när det gäller att skapa en enhetlig och stimulerande pedagogisk lärmiljö i alla förskolor. Speciellt uppmärksammas den starka vi-känslan och att barnen med hjälp av lärmiljön, sin egen fantasi och sitt eget intresse är med och utvecklar undervisningen. En liten sak blir ett stort projekt när miljön stimulerar barnen.

I en tid när många kommuner brottas med ekonomiska utmaningar, framhäver Alingsås kommun betydelsen av en stark och enad organisation som vet vart den är på väg. Då kan personalen hitta en lugn i hur det dagliga arbetet bedrivs.

Alingsås

Hemvisterna består av flera olika lärmiljöer för barnen.

Alingsås

Utemiljön är en viktig plats för att lära. Förskolan Urd är indelad i tre zooner och i varje zoon finns en pedagog med ansvar för att delta i barnens lekar och undervisning.

Arbetet med att skapa enhetliga pedagogiska lärmiljöer är en viktig satsning för Alingsås kommun. Genom att delta i föreläsningar, läsa litteratur och genomföra studiebesök, sätter kommunen kursen mot en framtid där varje förskola erbjuder en likvärdig och inspirerande utbildning för alla barn.

Likvärdighet på alla förskolor i Falköping

Falköpings kommun har tagit ställning för likvärdiga pedagogiska lärmiljöer på alla förskolor. Miljöerna ska finnas tillgängliga för barnen hela dagen inne och ute, på hemvist och torg. Undervisning ute och inne ska förbindas och expandera möjligheter för barns lärande.

Följande basmiljöer ska erbjudas alla barn:

  • Miljö för bygg och konstruktion
  • Miljö för skapande i ateljéer
  • Miljö för gestaltande lek
  • Miljö för sensorisk lek
  • Miljö för rörelse och musik
  • Miljö för böcker, spel och pussel
  • Miljö för projekt och processer

En bra förskola för varje barn
önskar Barn- och utbildningsförvaltningen