Marknadsföring

Har du ett evenemang som du vill marknadsföra? Det finns en evenemangskalender på webben och skyltar vid fyra av kommunens infarter.

Evenemangskalender

Evenemangskalendern Länk till annan webbplats. är en viktig kanal för att sprida information om arrangemang. I kalendern kan du lägga in arrangemang som riktar sig till en öppen pubik. Det kostar inget att lägga in information i kalendern Länk till annan webbplats.. Glöm inte att bifoga en bild.

Infartsskyltar

Föreningar som arrangerar ett större, offentligt evenemang kan ansöka om att få med information på kommunens fyra infartsskyltar.

Ansök om plats på infartsskylt