12 juli 2023
Uppleva & göra

Äger er förening er egen anläggning? Sök elstöd!

Företag och föreningar med uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstöd hos Skatteverket

Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats. finns information om elstöd till företag, ett stöd som även föreningar kan söka. Sista dagen att söka är den 25 september 2023. Stödet gäller framtida kostnader hos företag och föreningar men beräknas utifrån elförbrukningen 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Din riksorganisation kan veta mer och ge dig vidare information om vad du skall tänka på. Om du är osäker på något och inte har någon kontaktyta när det gäller de här frågorna kan du kontakta Falköpings kommuns energi- och klimatrådgivare eller verksamhetsutvecklare på Bad och fritid.

Thomas Skagenborg, energi- och klimatrådgivare, 0515 88 51 19, 0730 43 19 39, Thomas.skagenborg@falkoping.se

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, 0734 61 68 90, stefan.andersson@falkoping.se