5 april 2023
Uppleva & göra

Vad tycker du om ett föreningarnas hus?

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått ett uppdrag att utreda förutsättningarna för ett föreningarnas hus. Hjälp oss genom att svara på en enkät!

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett föreningarnas hus. Detta innebär inte att vi fått i uppdrag att starta ett föreningarnas hus utan att utreda om det finns behov hos föreningarna och hur dessa behov i så fall ser ut. Oavsett om din förening finner idén om ett föreningarnas hus som intressant eller inte är dina svar mycket värdefulla för oss.

Gå till enkäten genom att klicka på länken: https://a.entergate.se/falkoping/foreningshus Länk till annan webbplats.