Samlingslokaler

Hos Bad och Fritid kan du hyra följande lokaler för möte, konferens och barnkalas.

Amfiteatern

Amfiteatern ligger i stadsparken Plantis. Teatern har plats för cirka 500 sittande personer. Amfiteatern kan lånas utan kostnad men måste bokas hos Bad och Fritid.

Lokaler för barnkalas

Ska du ha barnkalas men vill inte ha det hemma kan du hyra lokal hos kommunen. Några populära alternativ är:

 • Beachhallen
 • Mössebergsskolans gymnastiksal
 • Vindängens lekhall (stängd för renovering)
 • Åttagårdsskolans gymnastiksal

Lokaler för mindre sällskap (40-50 personer)

Följande lokaler är lämpliga för sällskap upp till 50 personer.

 • Alvers hus (Åsarp)
 • Beachhallens pentry (Falköping)
 • Fritidslokalen i f.d. kommunalhuset (Floby)
 • Motionscentralens café på Mösseberg (Falköping)
 • Rantens Kvarn (Falköping)

Lokaler för större sällskap (80-100 personer)

Följande lokaler är lämpliga för sällskap upp till 100 personer.

 • Broddetorpsskolans café (Broddetorp)
 • Flobyskolans aula/pentry (Floby)
 • Gustaf Dalénskolans matsal (Stenstorp)
 • Mössebergsskolans matsal (Falköping)
 • Vindängenskolans matsal (Falköping) Obs! Stängd för renovering.

Dessa lokaler måste bokas minst tre veckor innan tillfället.

Teorisalar och möteslokaler

Följande lokaler är lämpliga för sällskap färre än 40 personer.

 • Frejahallens café och teorisal (Falköping)
 • Odenhallens sammanträdesrum (Falköping)
 • Ållebergsgymnasiets teorisal (Falköping)

Övrigt

Ållebergsgymnasiet har ett antal lokaler för uthyrning – miniaulor, konsertsal och entréhall. Ring 0515-88 60 03 för mer information

Inom Falköpings kommun finns det många samlingslokaler att hyra som olika föreningar och företag driver.

Bygdegårdar

Allas Hus Borgundalänk till annan webbplats
Carina Strandh Einarsson, 072-425 18 84
Ronny Linnarsson, 076-761 11 51

Brismene bygdegård
Malin Skeare, 070-953 04 90
Martin Johansson, 070-853 01 50

Brunnhems bygdegårdlänk till annan webbplats
Magnhild Romfelt, 070-687 66 64

Börstig bygdegårdlänk till annan webbplats
Carina Andersson, 0515-520 55, 070-487 51 63
Ingrid Hansson, 0515-521 58, 070-685 99 13
Hillevi Henriksson, 0515-520 36, 070-274 62 76

Fivlereds bygdegård
Annika Filipsson, 0515-920 73, 070-609 20 73

Folkets parklänk till annan webbplats
Catharina Åslund, 0705-49 69 50

Friggeråkers bygdegårdlänk till annan webbplats
Lotta Renholm, 070-839 33 13

Grolanda bygdegårdlänk till annan webbplats
Monica och Bengt Däldebring, 0515-461 53

Håkantorps Bygdegårdlänk till annan webbplats
Jenny Pryssander, 0730-53 26 04

Jäla bygdegårdlänk till annan webbplats
Maria Göransson, 0515-162 61, 070-238 81 82
Markus Göransson, 0515-162 61, 070-699 98 07

Kälvene-Näs bygdegårdlänk till annan webbplats
Anne-Britt Andersson, 073-439 94 25

Luttra bygdegård
Linus Nolheim, 070-947 41 47

Smula bygdegård
Bengt Eriksson, 0515-501 47

Solberga hembygdsgård
Thomas Carlsson, 0515-540 04, 070-588 46 64

Sätuna bygdegård
Richard Johansson, 073-410 16 42

Valtorps bygdegårdlänk till annan webbplats
070-155 09 56

Vilske-Kleva bygdegård
Uno Larsson, 070-742 06 90

Vistorps bygdegård
Kjell Strängby, 0515-76 50 13, 070-606 50 13

Vårkumla bygdegårdlänk till annan webbplats
Ann-Britt Bertilsson, 0515-330 46, 070-286 83 95

Med reservation för ändringar.

Medborgarhus/Stadsteater

I Medborgarhuset finns Stadsteater, dansrotunda och lokaler för möte och konferens.

Bokning görs på Hotell Falköping, 0515-68 61 00, info@hotellfalkoping.se

Kyrkolokaler

Övrigt

Träffpunkt Ranten, Falköping, har olika storlekar på sina lokaler. Uthyrning sker via 0515-186 92.

Kättilstorps samlingslokal hyrs ut via Ulrika Waller, 0515-76 33 00, 070-395 90 20.