Samlingslokaler

Hos Bad och Fritid kan du hyra följande lokaler för möte, konferens och barnkalas.

Amfiteatern

Amfiteatern ligger i stadsparken Plantis. Teatern har plats för cirka 500 sittande personer. Amfiteatern kan lånas utan kostnad men måste bokas hos Bad och Fritid.

Lokaler för barnkalas

Ska du ha barnkalas men vill inte ha det hemma kan du hyra lokal hos kommunen. Några populära alternativ är:

 • Beachhallen
 • Mössebergsskolans gymnastiksal
 • Åttagårdsskolans gymnastiksal

Lokaler för mindre sällskap (40-50 personer)

Följande lokaler är lämpliga för sällskap upp till 50 personer.

 • Alvers hus (Åsarp)
 • Fritidslokalen i f.d. kommunalhuset (Floby)
 • Motionscentralens café på Mösseberg (Falköping)
 • Rantens Kvarn (Falköping)

Lokaler för större sällskap (80-100 personer)

Följande lokaler är lämpliga för sällskap upp till 100 personer.

 • Broddetorpsskolans café (Broddetorp)
 • Flobyskolans aula/pentry (Floby)
 • Gustaf Dalénskolans matsal (Stenstorp)
 • Mössebergsskolans matsal (Falköping)

Dessa lokaler måste bokas minst tre veckor innan tillfället.

Teorisalar och möteslokaler

Följande lokaler är lämpliga för sällskap färre än 40 personer.

 • Frejahallens café och teorisal (Falköping)
 • Odenhallens sammanträdesrum (Falköping)
 • Ållebergsgymnasiets teorisal (Falköping)

Övrigt

Ållebergsgymnasiet har ett antal lokaler för uthyrning – miniaulor, konsertsal och entréhall. Ring 0515-88 60 03 för mer information

Inom Falköpings kommun finns det många samlingslokaler att hyra som olika föreningar och företag driver.

Bygdegårdar

Medborgarhus/Stadsteater

I Medborgarhuset finns Stadsteater, dansrotunda och lokaler för möte och konferens.

Bokning görs på Hotell Falköping, 0515-68 61 00, info@hotellfalkoping.se

Kyrkolokaler

Övrigt

Träffpunkt Ranten, Falköping, har olika storlekar på sina lokaler. Uthyrning sker via 0515-186 92. Lokalerna hyrs endast ut till föreningar och organisationer.

Kättilstorps samlingslokal hyrs ut via Ulrika Waller, 0515-76 33 00, 070-395 90 20.