UNIK i Falköping

Din röst är unik och Falköpings kommun behöver dig! Här kan du anmäla dig till UNIK-panelen och få din röst hörd.

Om UNIK

Politiker och de som jobbar i kommunen behöver hjälp av ungdomar i Falköping för att kunna ta bra beslut. Genom att gå med i UNIK har du chansen att påverka på riktigt! Idag är det ungefär 6 % av ungdomar som får sin röst hörd - tycker du att det räcker?

UNIK i Falköping är en ungdomspanel som består av ungdomar med olika bakgrund och har olika sätt att engagera sig. Syftet är att få unga att engagera sig lokalt genom att inkludera fler. Det ska vara enkelt att vara med och i UNIK vill vi ha ett så representativt urval som möjligt så att fler unga ska komma till tals!

Ofta är det bara de redan politiskt aktiva eller engagerade ungdomarna som blir tillfrågade eller deltar i dialoger som politiker har med unga. Den gruppen utgör bara 6 procent. Fler unga måste få möjlighet att göra sin röst hörd!

UNIK-panelen är influerad av professor Erik Amnås beskrivning av fyra politiska engagemangsgrupper bland unga. UNIK-metoden står Västerås stad Länk till annan webbplats. bakom i samarbete med flera forskare. UNIK togs fram med hjälp av stöd från MUCF Länk till annan webbplats..

Anmäl dig till UNIK-panelen

Vad passar bäst in på dig? * (obligatorisk)
Vad passar bäst in på dig?
Kön
Kön