HBTQI+

Den ideella gruppen KulturCrew består av unga som bland annat arrangerar HBTQI-café för unga. Du som är mellan 13 och 25, delar värderingen om allas lika värde och identifierar dig med eller stöttar HBTQI+ är välkommen.

PRIDE i Lidköping 17/9

Vi kommer att besöka PRIDE i Lidköping den 17 september. Vill du hänga med och vara en del av gruppen från Falköping i Pride-paraden? Skicka ett sms till 0730856917.