HBTQI

Den ideella gruppen KulturCrew består av unga som bland annat arrangerar HBTQI-café för unga i Falköpings kommun. Du som är mellan 13 och 25, delar värderingen om allas lika värde och identifierar dig med HBTQI på något sätt är välkommen.