HBTQI+

Den ideella gruppen KulturCrew består av unga som bland annat arrangerar HBTQI-café för unga. Du som är mellan 12-20 år, delar värderingen om allas lika värde och identifierar dig med eller stöttar HBTQI+ är välkommen.

HBTQI-café på Kvarnen 4 april 2023

Nästa HBTQI-café är den 4 april på Rantens kvarn, välkomna!