Trafikolycka

Trafikolycka 

På flera ställen i lagen står det att vi har en skyldighet att larma, varna eller hjälpa till om du upptäcker en olycka som innebär fara för någons liv.

Om du skulle komma först till en trafikolycka, överblicka och larma 112.

Parkera din egen bil så säkert som möjligt. Se till att du inte själv riskerar att bli påkörd eller stoppar upp trafiken.

Överblicka

Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta hjälp av andra som kommer till platsen.

Varna

Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar, använd varningsblinkers och liknande, så att ingen kör in i olyckan.

Larma

Larma SOS på telefonnummer 112. Läs mer om hur du larmar på SOS Alarm.

Rädda

Befinner sig någon skadad i livsfarligt läge, till exempel brand. Försök flytta den/de skadade till en säker plats. Låt annars de drabbade sitta kvar, håll dem stilla och se till att de har fria luftvägar. Om det finns risk för brand - se om du hittar en handbrandsläckare så att du kan försöka släcka om det börjar brinna.