12 april 2024
Lärcenter

Kungliga Tekniska Högskolan på besök

Ninni Carlslund, lektor i numerisk analys vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm har besökt Lärcenter och våra elever som läser Matematik (Ma3, Ma4).

tre Matematiklärare 

Eleverna på Matematikkurserna Ma3 och Ma4 hade en särskild gäst på besök under veckan. Ninni Carlslund, lektor i numerisk analys vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, gjorde ett minnesvärt framträdande där hon delade med sig av sin kunskap om fixpunktsmetoden.

Med en tydlig presentation förklarade Carlslund den numeriska metoden för att lösa ekvationer som annars kan vara svåra att tackla med traditionella metoder.

Denna särskilda lektion byggde på Ninnis föreläsning som hölls under Kleindagarna i Stockholm tidigare i år, där våra egna lärare Wei, Jolanta och Cecilia också närvarade.

Besöket från KTH-lektorn hade som mål att inspirera eleverna till vidare studier inom matematik på universitets- och högskolenivå. Det är ett initiativ som syftar till att främja intresset för ämnet och visa eleverna de möjligheter som finns inom matematikens värld.