9 maj 2022
Pressmeddelande

Pressinbjudan: Lärcenter utvalt att ingå i ESF-finansierat skolverksprojektet kring kombinationsutbildningar

Skolverket arbetar i ett projekt finansierat av Svenska ESF-rådet för att identifiera och analysera förutsättningar för att genomföra kombinationsutbildningar, yrkesutbildningar på gymnasial nivå i kombination med sva/sfi. Lärcenter har genom sin utbildning restaurangutbildning mot kock/storhushåll valts ut att medverka i projektet.

Projektet genomförs tillsammans med skolverket, 5 regioner samt tre lärosäten som utgörs av Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, Linköpings universitet och Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande samt Malmö universitet och Institutionen för samhälle, kultur och identitet.

Tid och plats

Torsdagen den 12 maj klockan 9.30
Restaurang AROM Hjelmarörsgatan 2 (entré på gaveln till Ållebergsgymnasiets matsal)

Medverkande

Rickard Sandberg, rektor Lärcenter
Camilla Hjelm, lärare samt lokal projektledare
Caroline Hagström, lärare samt lokal projektledare
Ewa Halldén, utbildningssamordnare

Kontakt

Rickard Sandberg
Rektor Lärcenter
0515-88 71 24
rickard.sandberg@falkoping.se