26 juni 2024
Bygga & bo

Ny gång- och cykelbana längs Skogsvägen i Slutarp

I augusti 2024 påbörjas byggnationen av en ny gång- och cykelbana längs Skogsvägen i Slutarp. Den nya banan, som sträcker sig mellan Tångaberg och Villagatan, syftar till att öka trafiksäkerheten och underlätta för de som går och cyklar.

Gata med grönområde till höger. Parkerade bilar i bakgrunden.

Den nya gång- och cykelbanan kommer att bli 3,5 meter bred och utrustas med belysning för att förbättra säkerheten. Korsningarna vid Backagatan och Villagatan kommer att höjas upp för att ytterligare öka säkerheten vid dessa platser. Byggprojektet kommer att medföra viss begränsad framkomlighet samt byggtrafik under arbetets gång, men målet är att minimera störningarna för boende och trafikanter.

Projektet är en del av kommunens långsiktiga satsning på att förbättra infrastrukturen för oskyddade trafikanter och främja hållbara transportalternativ. Den aktuella sträckan är också en viktig skolväg och en del av den populära Ätradalsleden, vilket gör den nya gång- och cykelbanan till en betydande förbättring för hela området. Arbetet förväntas vara färdigt i slutet av oktober 2024.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill ha mer information

Rikard Andersson, projektledare Falköpings kommun
0515-88 51 32
rikard.andersson@falkoping.se

Mattias Modén, platschef PEAB
0725-33 48 95
mattias.moden@peab.se

Karta över Skogsvägen i Slutarp. Linjer visar var den nya gång- och cykelbanan ska byggas.