4 maj 2023
Bygga & bo

Ombyggnation av före detta Fredriksbergskyrkan

19 april 2023 beslutade Byggnadsnämnden att bevilja bygglovet för ombyggnationen av före detta Fredriksbergskyrkan. Efter ombyggnationen flyttar delar av Socialförvaltningens dagliga verksamheter in i lokalen.

Skiss över hur lokalerna kommer att se ut efter ombyggnationen av före detta Fredriksbergskyrkan

Skiss plan 1

Just nu arbetar stadsbyggnadsavdelningen med att slutföra köpet av fastigheten. När köpet är genomfört kommer Fastighetsavdelningen att ta över driften och förvaltningen av fastigheten. Ombyggnationen kommer att gå ut på upphandling och först när upphandlingen är klar kan en tidsplan för ombyggnationen skapas.

På den här sidan kommer du att kunna följa ombyggnationen av före detta Fredriksbergskyrkan, numera Hjelmarörsgatan 20.