17 maj 2024
Trafik & gator

Nu är projektet med att bygga om vid stationen i Floby inne på sista etappen. Vi bygger för att skapa en attraktivare centrumkärna.

Sedan en tid ansvarar Falköpings kommun för ytorna som ligger runt stationen i Floby. Arbetet med att lyfta platsen med mindre gestaltningsåtgärder startade vecka 21 och är nu inne på sista etappen. Runt midsommar beräknas alla arbeten vara klar.

Skiss

Projektet

Sedan tidigare har kommunen tagit över skötseln kring stationen i Floby. Mindre trimmningsåtgärder har gjorts och för ett antal år sedan genomfördes en gestaltning av centrum öster om Köpmansgatan. Nu tar vi den västra sidan mellan järnvägsspåret och ICA samt den norra sidan av spåret.

De båda parkeringarna på var sida av spåret kommer att målas upp. På den södra sidan kommer parkeringen också att kompletteras med en refug och belysning. Ytan som ligger mot Köpmansgatan utformas med en rundel som består av mur med plantering i samma stil som den östra sidan.

Arbetet igång

Ny slänt

Ny slänt mot bostadsområdet

Ny refug och belysning

Ny refug och kompletterad belysning

Arbete med plantering

Arbetet igång med plantering

Under byggtiden

Under byggtiden kommer delar av parkeringen att stängas av och nedan ser du etappindelningen:

  • Etapp 1 arbeten med slänten
  • Etapp 2 arbeten mad att anlägga refugen och belysning
  • Etapp 3 arbeten med den upphöjda planteringsbädden (nu planteras sommarblommor och till hösten planteras trädet och perenner)

Avslutningsvis utförs målningen av de båda parkeringarna. Just nu håller vi på med etapp 3 och vi beräknar att arbetet kommer vara klart runt midsommar. Under byggtiden kan framkomligheten vara begränsad och i området kommer byggmaskiner att röra sig. Respektera avstängningsanordningar och skyltning då de är till för att skydda så väl trafikanterna som vår personal. Vi hoppas också för tålamod och överseende med de olägenheter som kan uppstå under tiden.

Kontakt (dagtid vardag 08-16)

Har du frågor om projektet

Rikard Andersson
0515-88 51 32
rikard.andersson@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se