26 oktober 2023
Bygga & bo

Vi ska bygga nio nya tomter i Stenstorp

Stenstorp ska växa med nio nya tomter och därför behöver infrastrukturen i området byggas ut. Det handlar om en utbyggnad av gata, natur och VA på Vintervägen. När utbyggnaden är klar kommer nio nya tomter att läggas ut för försäljning.

Kartvy över Vintervägen i Stenstorp

Så här ser området ut idag, uppe till vänster är de befintliga fastigheterna på Vintervägen. Till höger om befintliga fastigheter ska det förberedas för nio nya tomter.

PEAB är den entreprenör som kommer att genomföra utbyggnaden och arbetat kommer att påbörjas senast februari 2024. Arbetet beräknas pågå under cirka 5 månader. Projektbudgeten är satt till 6,9 miljoner kronor.

Projektet innefattar att gräva ned vatten- och avloppsledningar, fiber och el till de nya tomterna. I nordöstra delen av området anläggs en damm för hantering av dagvatten samt fördröjning av dagvatten vid stora skyfall från området. Vintervägen ska färdigställas så att gatan går hela vägen runt området.

Minimal påverkan under byggarbetstiden

Under hela byggarbetstiden kommer Vintervägen vara framkomlig för de åtta befintliga fastighetsägarna. Boende i och omkring området får räkna med ljud från maskiner och byggtrafik till och från området.

Tomtgränser för de nya tomterna på Vintervägen

Tomtgränser för de nya tomterna på Vintervägen

Kartvy över hur Vintervägen ska byggas ut för att gå runt hela området

Kartvy över hur Vintervägen ska byggas ut för att gå runt hela området