26 oktober 2023
Bygga & bo

Vi ska bygga nio nya tomter i Stenstorp

Stenstorp ska växa med nio nya tomter och därför behöver infrastrukturen i området byggas ut. Det handlar om en utbyggnad av gata, natur och VA på Vintervägen. När utbyggnaden är klar kommer nio nya tomter att läggas ut för försäljning.

PEAB är den entreprenör som kommer att genomföra utbyggnaden och arbetat kommer att påbörjas senast februari 2024. Arbetet beräknas pågå under cirka 5 månader. Projektbudgeten är satt till 6,9 miljoner kronor.

Projektet innefattar att gräva ned vatten- och avloppsledningar, fiber och el till de nya tomterna. I nordöstra delen av området anläggs en damm för hantering av dagvatten samt fördröjning av dagvatten vid stora skyfall från området. Vintervägen ska färdigställas så att gatan går hela vägen runt området.

Minimal påverkan under byggarbetstiden

Under hela byggarbetstiden kommer Vintervägen vara framkomlig för de åtta befintliga fastighetsägarna. Boende i och omkring området får räkna med ljud från maskiner och byggtrafik till och från området.

Kartvy över Vintervägen i Stenstorp

Så här ser området ut idag, uppe till vänster är de befintliga fastigheterna på Vintervägen. Till höger om befintliga fastigheter ska det förberedas för nio nya tomter.

Byggstatus 12 april

Vi finjusterar inför asfaltering som är planerad till vecka 16.

Byggstatus 22 mars

Nu är kabeljobben färdiga, det är strömanslutningar till de nya fastigheter - el och fiber. Alla belysningsfundamenten till belysningsstolarpna är satta.

Byggstatus 8 mars

Nu är det full fart med att bygga L-stödsmur så att vi kan börja med överbyggnaden för gatan. Vi har nu kopplat ihop utloppet med det befintliga ledningsnätet, det innebär att vi kan göra färdigt dammen.

Byggstatus 1 mars

Bilderna visar byggandet av grovterass. Här ska vi lägga ström och fiberkablar samt belysningskablar. Därefter så lägger vi på ett bergmaterial som sedan toppas med asfalt. Några av bilderna är från dagvattendammen.

Byggstatus 9 februari

Nu gör vi sista arbetet med va-ledningarna. Vi har filmat och kontrollerat spill- och dagledningarna den här vecka. Nästa vecka ska vi provtrycka och klorera vattenledningen.

Byggstatus 2 februari

Nu är vi i slutspurten på byggandet av vatten- och avloppsledningar

Byggstatus 23 januari

Idag hade vi pressträff ute vid Vintervägen där vi berättade om satsningen på nio nya tomter i Stenstorp. Just nu pågår arbetet med grävning för dag- och spillvatten för de nya tomterna.

Byggstatus 15 januari

Nu är va-arbetena igång för fullt på Vintervägen i Stenstorp. Det vi ser på bilderna nedan är grävning för vatten och avlopp till de nya fastigheterna.

Byggstatus 14 december

Tomtgränser för de nya tomterna på Vintervägen

Tomtgränser för de nya tomterna på Vintervägen

Kartvy över hur Vintervägen ska byggas ut för att gå runt hela området

Kartvy över hur Vintervägen ska byggas ut för att gå runt hela området