Mösseberg

Enhetens vision

Mössebergsskolan är den "hoppfulla skolan" som ger elever framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla, social kompetens och hälsa. Detta skapar vi tillsammans med elever, kompetent personal och engagerade föräldrar i en miljö som stimulerar till lek och lärande.

Skolan är belägen på Mössebergs sluttning med närhet till vacker natur som inbjuder till friluftsliv och naturstudier. Grundskolan och särskolan har tillsammans ca 440 elever. Förskolorna har ca 150 barn.

Förskolan och skolan har aktiva föräldraföreningar.

Den Hoppfulla Skolan