Vartoftaskolan

Vartofta ligger en dryg mil utanför Falköping och har cirka 550 invånare. Samhället plus landsbygden runt om samt Yllestad utgör skolans upptagningsområde. Till de senare åren tillkommer även elever från Åsle.

Förskollärare och lärare arbetar i arbetslag med elevperspektivet 6-16 år. Skolans val förstärker de praktiskt-estetiska ämnena. Vartoftaskolans fritidshem är integrerat i skolans lokaler.

Vår vision: "Genom nyfikenhet och Lusten att Lära utvecklar vi morgondagens medborgare."

Aktuellt

Information inför skolstart höstterminen 2018

 

  • Skolskjutstider

Alla elever som åker buss får med sig sin turlista hem första skoldagen. Busskort för er som ansökt och fått beviljat finns att hämta på expeditionen hos administratör Linda Uddenstig.

 

För er som inte ansökt finns blanketten på falkoping.se

 

Skoltider & buss: alla startar 8:20 varje dag.

 

Förskoleklass - åk 2  buss hem 13:35 alla dagar

 

Åk 3

Måndag & fredag buss hem 13:35

tisdag, onsdag & torsdag 14:55

 

Åk 4

måndag, tisdag & torsdag buss hem 14:55

Onsdag & fredag buss hem 13:35

 

Åk 5

Måndag, tisdag & torsdag buss hem 14:55

Onsdag 13:35 & fre 14:35

 

Åk 6 - 9

Måndag - torsdag buss hem 14:55

Fredag 14:35