Gymnasiesärskolan

Inom Gymnasiesärskolan erbjuds nationella program som är yrkesförberedande samt det individuella programmet som tidigare benämndes verksamhetsträning.

Alla kommuner är skyldiga att erbjuda utbildning i gymnasiesärskolan under fyra år. På nationella programmen läser eleverna kärnämnen och karaktärsämnen.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen är:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Engelska
- Samhällskunskap
- Religionskunskap
- Matematik
- Idrott och hälsa
- Estetisk verksamhet
- Historia
- Naturkunskap

Nationella program inom gymnasiesärskolan
Tio nationella program erbjuds inom gymnasiesärskolan.

I Falköping finns programmet för Hälsa, vård och omsorg samt det individuella programmet.

Individuellt program

Utbildningens omfattning

Den garanterade undervisningstiden för det individuella programmet är 3600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämne ska det finnas en ämnesområdesplan.

Ämnesområdena är:

- estetisk verksamhet
- hem- och konsumentkunskap
- idrott och hälsa
- natur och miljö
- individ och samhälle
- språk och kommunikation.

Nationella program

De nationella programmen i gymnasiesärskolan är:

Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för samhälle, natur och språk
Programmet för skog, mark och djur

Utbildningens omfattning

Omfattningen av studierna på nationella program ska anges i gymnasiesärskolepoäng. Utbildningens omfattning ska vara 2 500 poäng. Den garanterade undervisningstiden är 3600 timmar fördelade på fyra år.
 
För varje ämne ska det finnas en ämnesplan. Utbildning inom varje ämne ska ges i form av en eller flera kurser och för varje kurs ska det anges hur många gymnasiesärskolepoäng kursen omfattar. Betyg ska sättas efter avslutad kurs.

Gymnasiesärskolan - Ållebergsgymnasiet

Inom gymnasiesärskolan vid Ållebergsgymnasiet finns det nationella programmet Hälsa, vård och omsorg samt det individuella programmet.uella programmet.

För att kunna söka en utbildning inom gymnasiesärskolan måste du vara behörig till detta, det vill säga, mottagen i särskolan.

Utbildningarna inom gymnasiesärskolan anpassas efter de behov du har som elev. Här kan du få den hjälp du behöver för att kunna utvecklas så att du får ett så bra liv som möjligt vuxen.- I många kommuner finns gymnasiesärskolan i samma lokaler som den vanliga gymnasieskolan.- Efter skolan kan du få hjälp med att söka arbete. Din studie- och yrkesvägledare hjälper dig att kontakta arbetsförmedlingen och olika arbetsgivare.

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola, så får du veta vilka utbildningar inom gymnasiesärskolan som du kan söka.