Grundsärskola

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Efter utredning av skolpsykolog med flera, ansöker föräldrar och skola om inskrivning i särskolan.

I Falköpings kommun finns även individintegrerade särskoleelever i kommunens olika skolor. På Vindängens skola finns en särskild undervisningsgrupp med elever i yngre åldrar med funktionshindret autism.

I Falköping finns särskolan i följande skolor

  • Mössebergsskolan 1-5 grundsärskola
  • Mösseberg - Regnbågen 1-9 grundsärskola - inr träningsskola
  • Kyrkerörsskolan 6-9 grundsärskola samt särskild undervisningsgrupp autism/särskola 6-9