Specialverksamhet

Specialpedagogiskt Centrum är Barn- och utbildningsförvaltningens enhet för barn i behov av särskilt stöd.

SPC vill med professionell kompetenstillförsel kunna erbjuda barn/elever/ungdomar i behov av särskilt stöd möjligheter till ett gott och fungerande vardagsliv i skolan.

NamnInriktningÅr/åk
   
Specialpedagogiskt CentrumKommunövergripande enhet 
   
Vindängens skolaSärskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom AST1-5
   
MössebergsskolanGrundsärskola1-5
   
Grundsärskolan RegnbågenTräningsskola1-6
   
KyrkerörsskolanGrundsärskola6-9
"Särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom AST"
   
ÅllebergsgymnasietGymnasiesärskola 
"--- Nationella programGy
"--- Individuellt programGy
   
Lilla FredriksbergSärskild undervisningsgrupp1-6
StudiegårdenSärskild undervisningsgrupp7-9
   
Hästbackens förskolaOmsorg på obekväm tid