Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-09-27

Skolans lärmiljöer i fokus

− Kolla gärna ”Frågor & svar” på vår webbsida så får du veta mer om den nya skolorganisationen, hälsar skolchef Karina Bronell och projektsamordnare Björn Stenström.

Just nu pågår ett omfattande planeringsarbete för att bygga en ny modern skola och skapa en ny skolorganisation för framtiden. Uppdraget är att se över hela grundskolan, inklusive förskolan, och den nya skolorganisationen beräknas vara helt genomförd under 2022.

I höst är det fokus på förskolans och grundskolans lärmiljöer. För att ge bästa möjliga förutsättningar för lärande är det viktigt att utforma goda lärmiljöer i framtiden, både inomhus och utomhus.
− Den nya 7–9 skolan i centralorten är en viktig pusselbit när de fysiska förändringarna ska genomföras för att skapa F–6 skolor och 7–9 skolor, säger skolchef Karina Bronell. Men lika viktigt är hur vi pedagogiskt jobbar med våra barn och ungdomar i alla åldrar. Därför är även förskolan och gymnasiet med för att skapa en helhet.


Gustaf Dalénskolan och Junibacken klara för inflyttning

I måndags beslutade kommunfullmäktige att den nya 7–9 skolan i centralorten ska byggas vid kalkbrottet i centrala Falköping, (korsningen Hollendergatan/Trädgårdsgatan). Men redan nu pågår flera byggnationer. I höst är både Gustaf Dalénskolan och Junibackens förskola klara för inflyttning. I Åsarp påbörjas en tillbyggnad av förskolan och det första spadtaget tas för återuppbyggnaden av förskolan Urd.
− Vi passar samtidigt på att göra en omfattande renovering och ombyggnad av Åsarps skola, förklarar Björn Stenström som är projektsamordnare för den nya skolorganisationen. Under 2018 börjar vi bygget av två helt nya förskolor; Trollet på Bergsliden och Kinnarps förskola. Vår skolorganisation står inför en genomgripande förändring. Min uppgift är att samordna all planering och från början involvera övriga förvaltningar i byggnationer, trafikmiljö och säkerhet kring skolorna, IT-utveckling etc.

Skolskjuts och upptagningsområden

Indelningen av skolornas upptagningsområden kommer också att förändras och anpassas till den nya skolorganisationen.
− Det sker under 2018 och innebär att även organisationen för skolskjuts ska ses över, berättar Björn Stenström. Delaktighet är viktigt och i detta arbete ska vi inkludera berörda grupper och ha en dialog med elever, föräldraföreningar och personal med flera.

Webbsida med frågor & svar

Den nya skolorganisationen är en genomgripande process som skapar många funderingar och frågor från både elever, föräldrar och personal.
− Under hösten besöker jag alla skolor och träffar pedagogerna för att ge en bild av vad som är på gång, och hur planerna ser ut de närmaste åren, förklarar Björn Stenström. Jag passar då på att samla på mig frågor för att bygga upp en informationsbank på kommunens intranät. Där kan alla pedagoger lätt hitta svar på de mest vanliga frågorna.

Barn- och utbildningsförvaltningen har även skapat en webbsida för allmänheten med frågor och svar kring den nya skolorganisationen. Där finns också information om vad som är på gång kring byggnationer m.m.

Frågor & svar om den nya skolorganisationen