Publicerad: 2020-05-08

Så blir årets studentavslutning 12/6 på Ållebergsgymnasiet

Idag har studentkommittén tillsammans med Ållebergsgymnasiets skolledning kommit fram till hur studenten kommer att genomföras den 12 juni. I studentkommittén har alla program och klasser haft en representant.

– Alla tar studenten samma dag, fredagen den 12 juni, men avslutningen blir uppdelad på 3 omgångar, berättar gymnasiechef Torbjörn Karlsson.

Mentorerna kommer att ha klassvisa samlingar med sina elever i skolans aulor, konsertsal och klassrum för de minsta klasserna.

En avslutningsceremoni kommer att filmas och eleverna följer sändningen där de sitter med sin klass. Anhöriga och allmänhet kan följa direktsändningen via ÅG-tv på länk.

Studenternas klassfotografering sker i Ållebergsgymnasiets trappa i entréhallen.

Det klassvisa utspringet, blir i år utan publik. Men utspringet kommer att både filmas och fotograferas.

– Vi återkommer senare med fler detaljer och tider, säger Torbjörn Karlsson avslutningsvis.

Schema för studentavslutningen 12 juni 2020

Ållebergsgymnasiet B (BA, EE, HA, EK)

  • 8:30 Samling med mentor
  • ca 9:00 Avslutning, sänds via ÅG-tv
  • ca 9:40 Utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Ållebergsgymnasiet A (TE, TR, NA) och C (VO)

  • 10:30 Samling med mentor
  • ca 11:00 Avslutning, sänds via ÅG-tv
  • ca 11:40 Utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Ållebergsgymnasiet E (BF, FT, ES, SA)

  • 12:30 Samling med mentor
  • ca 13:00 Avslutning, sänds via ÅG-tv
  • ca 13:40 Utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Entré för studenter sker från nedsidan i Hus B och Hus F. Inga studenter kommer in från framsidan eller via huvudentrén.

Ytterligare praktisk information gällande de olika momenten under dagen kommer senare.

_______________________________________________________________________________

Information till studenter och studenternas anhöriga

2020-05-20

Skisser och tider

Entré för studenter sker från nedsidan i Hus B och Hus F, inga studenter kommer in från
framsidan eller via huvudentrén.

Foto och film

Fotografer och filmteam kommer att föreviga dagen! Bilder och filmer kommer att finnas på ÅG-tv och skolans hemsida. Livesändningar under dagen kan följas via länkar på skolans hemsida https://www.allebergsgymnasiet.se/länk till annan webbplats samt via Radio Falköpinglänk till annan webbplats (90,8 MHz)

Bilbiljett

Varje student får en bilbiljett som ger tillträde till parkeringen mitt emot huvudentrén. Denna ger endast tillträde till parkeringen, se skisser nedan.
OBS! För att undvika folksamlingar måste alla mötande anhöriga att stanna i/vid
bilarna och ta emot eleverna där.

Om man inte följer de regler som finns och att folksamlingar uppstår så kan vi som myndighet tvingas avblåsa studentfirandet. Därför är det viktigt att du som student och ni som vårdnadshavare tar ansvar för att reglerna följs så att det blir en festlig och härlig studentdag.

Insläpp parkering

9:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på EK, EE, HA, BA*
11:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på TE, VO, TR, NA*
13:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på BF, ES, FT, SA*

Förutsättningar

För mer information om förutsättningarna för dagen, läs Folkhälsomyndighetens
rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/information-till-larosaten-och-gymnasieskolor/infor-studentexamen-2020/länk till annan webbplats

Skisser parkering studenten

Kl 9:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på EK, EE, HA, BA

Kl 11:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på TE, VO, TR, NA. Anhöriga till Gysär-elever parkerar vid ishallen.

Kl 13:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på BF, ES, FT, SA

* Programkod

Program

BF

Barn- och fritidsprogrammet

BA

Bygg- och anläggningsprogrammet

EK

Ekonomiprogrammet

EE

El- och energiprogrammet

ES

Estetiska programmet

FT

Fordons- och transportprogrammet

HA

Handels- och administrationsprogrammet

IN

Industritekniska programmet

NA

Naturvetenskapsprogrammet

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

TE

Teknikprogrammet

VO

Vård- och omsorgsprogrammet

Det är för att minska risken för spridning av coronaviruset och covid-19 som årets studentfirande genomförs på annat sätt än det traditionella. Skolan måste förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla social distans, skydda utsatta grupper och undvika större samlingar än
50 personer.