Publicerad: 2020-06-16

Nya rutiner för specialkost och anpassad kost i förskola och skola

För att maten ska vara säker för alla behöver vi se till att specialkost är kopplat till rätt behov. Från och med höstterminens start 2020 kräver vi intyg i förskola, grundskola och gymnasium för specialkost av medicinska skäl. Detta intyg ska styrkas med antingen läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist.

Vi erbjuder:

  • Specialkost av medicinska skäl (kost som är utformad för ett visst sjukdomstillstånd) och som avser medicinskt motiverade avvikelser från standardkosten. Detta intyg ska styrkas med antingen läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist.
  • Anpassad kost (avvikelser från standardkosten och/eller den ordinarie måltidssituationen). Uteslutning av vissa livsmedel på grund av religion, valet att äta helt växtbaserad kost och olika anpassningar av mat och/eller måltidsmiljö på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi erbjuder vegetarisk kost (lakto-ovo-vegetarisk), vegankost, kost utan fläskkött och laktoslåg kost. Du behöver inte något intyg från läkare, dietist eller journalutdrag för att få anpassad kost.

Samtliga barn, elever och personal som har specialkost eller anpassad kost i dagsläget eller som önskar detta måste lämna in ett nytt intyg vid början av höstterminen som styrker behovet av specialkosten.

Du behöver inte något intyg från läkare, dietist eller journalutdrag för att få anpassad kost.

Från den 3 augusti kan du anmäla specialkost och anpassad kost via e-tjänstlänk till annan webbplats. Behöver du specialkost före skolstart ta kontakt med köket på din förskola/skola.

Information in other languages

Här kan du läsa mer om specialkost och anpassad kost.