Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2018-12-06

Maxtaxan för förskola och fritidshem år 2019

Nu är avgiftsnivåerna för maxtaxa beslutade av Skolverket för år 2019 inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgifts-grundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Inkomsttaket är 47 490 kronor per månad 2019.

Förskola/pedagogisk omsorg

 

Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

3%

1 425 kr

Barn 2

2%

950 kr

Barn 3

1%

475 kr

 

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola:

Ett avgiftstak på 3 % innebär:

  • Om ett hushåll har en inkomst på minst 47 490 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1 425 kr för barn 1.
  • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

 

Fritidshem/pedagogisk omsorg

 

Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2%

950 kr

Barn 2

1%

475 kr

Barn 3

1%

475 kr