Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-04-20

Framtidens skola – förskolan visar vägen

– Vi har enbart positiva erfarenheter av att skapa lite större förskolor, säger fr.v. Anneli Mellander och Lisa Johansson, förskolechefer på Vindängens förskola, Hästbacken, Lilla Gunghästen och Fenix

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny skolorganisation för att öka elevernas kunskapsresultat och skapa en mer likvärdig utbildning. Den förändringsprocess som grundskolan nu står inför, har förskolans verksamhet redan påbörjat med mycket gott resultat på Vindängen och Hästbacken.

Kommunen har genomfört stora satsningar på förskolan de senaste åren. I Falköping har flera mindre förskolor lagts ned, medan andra har byggts till och blivit större. Just nu byggs Junibacken om, från tre till sex avdelningar. Förskolan Urd ska byggas upp igen och beräknas stå klar i slutet av 2018.
‒ Läroplanen för förskolan ställer stora krav på chefer och pedagoger, berättar verksamhetschef Ann Johansson. För barnens bästa måste vi anpassa och förändra vår organisation och våra lokaler. Större förskolor har gett oss möjlighet till kollegialt lärande, kompetensutveckling och flexibilitet. Det är även lättare att rekrytera personal. Föräldrarna verkar också väldigt nöjda. Den senaste undersökningen visar att hela 95 procent är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten i förskolan.

Två goda exempel

Det finns cirka 1 500 barn inskrivna i kommunens förskolor. För fyra år sedan stängdes förskolan Korallen. Personal och barn flyttade till Blåklinten, som då hade byggts om från tre till sex avdelningar och bytte namn till Vindängens förskola med plats för 115 barn.
För två år sedan stängdes Urd och flyttade till Gunghästen, som då hade byggts ut och bytt namn till Hästbacken. Nu finns här 95 barn på dagtid och 25 barn på kvällar, nätter och helger.
‒ Hittills har vi genomfört två stora organisatoriska förändringar som resulterat i en bra verksamhet med kvalitet för barnen, säger Lisa Johansson, förskolechef på Vindängen.

Många fördelar med större förskola

Enligt Lisa Johansson är det kollegiala lärandet en av de stora vinsterna. Verksamheten berikas när olika kompetenser samlas och kan byta erfarenheter. Rotation i arbetslagen ger även större flexibilitet.
‒ Jag har sett att det gynnar barnens lärmiljö och utveckling på ett mycket positivt sätt, förklarar Lisa Johansson. Men jag har också lärt mig att all förändring måste få ta tid och att alla, föräldrar och personal, måste få information och vara delaktiga i processen för att resultatet ska bli bra.

Ny organisation för grundskolan

Fyra skolor ska stängas, fyra skolor ska avveckla sina högstadier och en helt ny högstadieskola ska byggas i Falköping. Politikernas beslut om den nya organisationen för grundskolan, berör alla skolor mer eller mindre. Syftet är att skapa en likvärdig skola och öka elevernas kunskapsresultat.
‒ Skolans uppgift är att utbilda och förbereda eleverna för en hållbar framtid som individer och samhällsmedborgare, säger skolchef Karina Bronell. Färre och större skolor gör att de kan drivas mer rationellt. Resurser kan användas mer effektivt och riktas mot dem som behöver mer stöd.

Styrgrupp och projektledare

Nu väntar en intensiv period för skolans personal och politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Personal och föräldraföreningar ska vara delaktiga i processen. En styrgrupp har bildats och rekrytering pågår av en projektledare som ska samordna förändringen av skolorganisationen. Den ska vara genomförd senast 2021.

Läs mer om beslutet, barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag (12 punkter) och skolchefens tankar kring framtidens skola.

Varför ny skolorganisation?