Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-01-25

Förslaget till ny skolorganisation innehåller tre högstadieskolor och elva F—6-skolor. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 24 januari om förslag till beslut gällande ny skolorganisation. Förslaget innehåller tre högstadieskolor och elva F—6-skolor med fritidshem.

Förslaget till ny skolorganisation innebär följande:

En högstadieskola ska  byggas i Falköpings centralort. Flobyskolan och Stenstorpsskolan erbjuder verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 9 samt fritidshem.

Broddetorpsskolan, Centralskolan, Dotorpsskolan, Gudhemsskolan, Kinnarpsskolan, Kyrkerörsskolan, Mössebergsskolan, Odensbergsskolan, Vartoftaskolan, Vindängenskolan
och Åsarpsskolan erbjuder verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 6 samt fritidshem.

Grundsärskola med fritidshem ska erbjudas på Vindängenskolan från årskurs 1 till och med årskurs 6 och på högstadieskolan i Falköpings centralort från årskurs 7 till och med årskurs 9.

Följande skolor ska läggas ner:
Torbjörntorpsskolan, Yllestadsskolan, Åsleskolan och Åttagårdsskolan.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 27 mars 2017.

Särskilda undervisningsgrupper finns på: Centralskolan, Vindängenskolan och högstadieskolan i centralorten

Beslutsunderlag - ny skolorganisation

Tidsplan för beslut

24 januari 2017

Arbetsutskott, barn- och utbildningsnämnden

31 januari 2017

Barn- och utbildningsnämnden

22 februari 2017

Arbetsutskott, kommunstyrelsen

8 mars 2017

Kommunstyrelsen

27 mars 2017

Kommunfullmäktige (beslut om slutgiltigt förslag)


Chatt

Välkommen att livechatta om skolan och förslaget kring den nya skolorganisationen!

Dag och tid: 25 januari kl 19-21