Publicerad: 2020-06-26

Den nya högstadieskolan Platåskolan har fått bygglov

Falköpings kommun lämnade in bygglovsansökan i slutet av maj för att få bygga Platåskolan. Den 17 juni beviljade byggnadsnämnden bygglovet.

En förutsättning för bygglovet är att den antagna detaljplan för området ska vinna laga kraft. Detaljplanen har tidigare överklagats men överklagan har avslagits av Mark- och miljödomstolen. Den domen har nu i sin tur överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och ett avgörande i det ärendet väntas innan hösten 2020.

Om detaljplanen vinner laga kraft kan det första spadtaget för den nya högstadieskolan tas till hösten.