Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-04-05

Boverket lyfter Gustaf Dalénskolan som gott exempel!

För att inspirera andra kommuner har Boverket uppmärksammat Gustaf Dalénskolan i Stenstorp. På deras webbplats beskrivs den framgångsrika byggprocessen för om- och tillbyggnaden, som ett mycket gott exempel på hur skolan låtit eleverna vara delaktiga i planeringen.

När Gustaf Dalénskolan i Stenstorp skulle byggas om ansökte fastighetsavdelningen om ett statligt bidrag för att rusta upp skollokaler och utemiljöer. Boverket beviljade 7,2 miljoner kronor till skolan med krav om att eleverna skulle vara delaktiga i planeringen.

Elevernas synpunkter är viktiga

Kommunens byggprojektledare Stefan Danielsson och rektor Tommy Cronholm är överens om att samarbetet med elevskyddsombuden har tillfört mycket positiva delar.
– Eleverna gav jättebra tips på hur man kan tänka kring trygga platser ur ett elevperspektiv. Medan jag ser springor i en toalett, så ser eleverna var toaletterna ska placeras för att det ska kännas tryggt. Sedan var ljud, ljus och akustik viktigt för dem. Det mesta går att göra begripligt för eleverna, men det gäller att plocka ner det på en nivå som gör att de kan förstå och vara delaktiga , säger Stefan Danielsson.

Läs mer på Boverkets webbplats: