Publicerad: 2019-02-22

Besök på Lantis i Dala

Lantis i Dala

Helén Engström som är chef för den fristående pedagogiska omsorgen Lantis i Dala berättar om sin verksamhet. Politikerna Ingvor Bergman (S) och Eva Dahlgren (C), förskolechefer och pedagogiska handledare fick ta del av hennes engagerande berättelse.

Informera om Lantis i Dala

Ingvor Bergman, (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Helén Engström, chef Lantis i Dala, Eva Dahlgren, (C) vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Cecilia Larson från Barnomsorgskontoret.

Chef Helén Engström

Chef Helén Engström berättade engagerande om den fristående pedagogiska omsorgen Lantis i Dala för politiker och tjänstemän.